SILVERHALTEN

 

Silverhalten påverkar silverpriset

Silver är i rent tillstånd en ganska mjuk, vit och mycket tänjbar metall.
När man tillverkar föremål av silver, använder man sig av två olika legeringar, sterlingsilver och verksilver. Eftersom silver är ganska mjukt, legeras det med koppar för att bli hårdare. Silver finns i flera olika silverhalter.
Sterlingsilver innehåller 925/1000 silver och 75/1000 koppar. Den här legeringen är vanligast inom silverkonsthantverk.
Verksilver innehåller 830/1000 silver och 170/1000 koppar. Verksilver är hårdare än sterlingsilver på grund av den högre kopparhalten. I verksilver tillverkar man till exempel silvermynt och silverbestick eftersom det tål större påfrestning och slitage.


Kontroll och tillstånd - silver


Tillstånd att sälja och köpa silver 
I Sverige krävs tillstånd från polisen för att bedriva kommersiell handel med ädelmetaller. Vi på Silverkungen har tillstånd att köpa och sälja silver, vilket gör att du som kund har en trygghet hos oss.


Vem får använda silverstämpel?


För att en stämpel skall få användas på silver ska stämpeln vara godkänd och registrerad av SWEDAC. En del personer eller organisationer som är registrerade hos Ädelmetalkonventionen kan få undantag från den här regeln.
Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. www.swedac.se
Konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten, Ädelmetallkonventionen , är en överenskommelse mellan flera europiska länder om att ha en gemensam CCM-stämpel. Stämpeln gäller för guld-, silver- och platinaarbeten, och meningen är att man ska skapa enhetliga regler inom Europa.

Silverpris! Inköpspriser!

Pris per gram

Silverpris uppdateras var 5:e minut.

 

php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname