SILVERMYNT


Silver i svenska silvermynt


Silver har använts i mynt för att ge dem ett värde. Men när priset på silvret ökat, så har silverinnehållet i mynten minskat, tills man slutligen inte använder varken silver eller guld. Idag används istället nickel och koppar när man tillverkar mynt
Sista året vi i Sverige hade silver i mynt var 1968, då enkronorna innehöll 40 % silver. Innan dess hade silverhalten i mynt sakta minskat. Samma år ersatte man silvret i mynten med kopparnickel. Det är idag mycket ovanligt i stort sett obefintligt att man använder silver i svenska mynt. En svenskt jubileumsmynt av 5 – kronan skapades 1971 och då innehöll den 40 % silver. Därmed har det ett samlarvärde och kan köpas och säljas. Det skapades också på 70-talet ett 10 kronors jubileumsmynt som innehöll 90 % silver


Faktaruta


Svenska mynt med silverinnehåll


Svenska mynt har innehållit olika många procent silver genom tiderna.
Till exempel innehöll svenska enkronor 80 procent silver fram till 1942 .
Svenska 50-öringar med silverinnehåll fanns fram till 1961.
Svenska 25-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1961.
Svenska 10-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1962.

Silverpris! Inköpspriser!

Pris per gram

Silverpris uppdateras var 5:e minut.

 

php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname