SILVRETS HISTORIA


Silvers historia i Världen


I grekisk och romersk mytologi kallade man den första tidsåldern för Guldåldern och den andra för Silveråldern. Världens äldsta kända silvergruvor låg nära Troja och användes troligen från 2500 f Kr. Redan på den tiden fanns ett högt utvecklat silversmidesarbete. I Syd- och Mellanamerika bearbetades guld och silver med hög skicklighet under förcolumbiansk tid. När spanjorerna invaderade området på 1500- talet plundrades de flesta tempel och palats på silver. Det tog med sig silverföremålen till Europa, där silvret smältes ned för att man sedan skulle kunna köpa och sälja silver.

 

Silvers historia i Sverige

 

I Sverige har man kunnat datera det första inhemska silverföremålet till ca 100 f kr. I Sverige räknar man med att silverföremål började tillverkas i större skala vid 400-500-talen e.Kr. Det är främst hals- och armringar och silverdräktsmycken man funnit. Innan man började bryta eget silver i Sala silvergruva, arbetade man med importerat silver. På 800-talet köpte vi i Sverige arabiska silvermynt, som smältes ned, och från 900-talet köptes silvret från England och Tyskland. Silver kunde senare köpas från Ryssland, tills vi fick en egen silverproduktion. På 1700-talet framställdes silver vid Falu silvergruva. Idag framställs det mesta silvret i Sverige av Boliden. Läs mer om silver och silvergruvor på www.salasilvergruva.se

Silverpris! Inköpspriser!

Pris per gram

Silverpris uppdateras var 5:e minut.

 

php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname