SILVERPRIS


Silverpris och silvers värde


Precis som med all metall är rent silver mest värt när man ska köpa och sälja silver. Om ett silverföremål är i gott skick och har ett antikt värde kan det vara bra att undersöka det. Ju högre silverhalt ett föremål har, desto mer kan du få när du ska sälja det. Ditt silverpris är beroende av vilken silverkurs som är aktuell.
Kurserna på silver ändras dagligen och därför kan de vara bra att titta på när man ska köpa och sälja silver.


Olika typer av silver när du ska sälja eller köpa


Finsilver

Finsilver är en beteckning för silver som är rent. Filnsilver syftar på silver som är nästan hundraprocentigt rent silver eller som betecknas som 999/1000-delar silver. Det här är ett silver med ett högre värde och du får också ett bra silverpris.
Finsilver är mjukare än det silver som vi hittar i till exempel bestick och silverfat.


Nysilver


Nysilver har inget att göra med om silvret är nytt eller ej. Det innehåller endast låga procent silver. Leta efter de här stämplarna:
PLATE eller PLAT, , ALP, EP.NS EPALP, NS, PRIMA NS, ALPACA. Det kan också ha stämpel GERMAN PLATE, GERMAN SILVER,
Vad är nysilver värt?
När man handlar med silver så har nysilver inte något egentligt värde tyvärr. Kontakta oss om har frågor


Corpussilver

Uttrycket  corpussilver används oftast för silverföremål som kannor, skålar, bägare, vaser och motsvarande. Corpus betyder "kropp" på latin.


Silvertackor som köpes och säljes

Förutom att silver används inom elektronik finns flera andra användningsområden, till exempel i form av silvertackor som köpes som investeringsobjekt.


Handel med silver som råvara

På råvarubörser handlas rent silver som ren råvara. Man köper och säljer silver i måttenheten troy ounce. Silverpriset varierar över tiden. Silver ska vara väldigt rent när det används som handelsvara, det vill säga 999/1000 eller renare. Silver köpes och säljes också som certifikat.


Silvertest

Det finns olika metoder för att testa om ett föremål innehåller silver.
Elektronisk analys är vanligast hos Hos analysföretag. Det finns även andra sätt att testa silverhalten, som till exempel med probersyra. 

Syrans färgreaktion med silvret avslöjar om det finns silverinnehåll eller inte.

Silverpris! Inköpspriser!

Pris per gram

Silverpris uppdateras var 5:e minut.

 

php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution